HUR FUNGERAR HANDEL MED RÅVAROR

Om råvaruhandel

Råvaruhandel är handel med råvaror. Det kan handla om enstaka råvaror till index som följer råvarugrupper.
Några exempel på råvarugrupper är:

  • Bränsle
  • Metaller
  • Spannmål

Exempel på enstaka råvaror är:

  • Guld
  • Olja
  • Soja
  • Zink

De finns en mängd råvaror på den svenska och internationella marknaden som det går att handla med.
Enklaste sättet att handla med råvaror är genom indexfonder.
För att påbörja handel så behövs det ett depåkonto hos någon av de marknadsaktörer som erbjuder handel på världens börser.

Placeringsalternativ

Det finns ett flertal olika placeringsvarianter vid handel med råvaror. Här följer några exempel på olika slags placeringar, certifikat är handel i ett börsnoterat värdepapper som kan vara kopplade till en underliggande råvara, råvaruindex eller en råvarusektor:

  • Bull- & Bearcertifikat
  • Long- & Shortcertifikat
  • Råvarufonder
Bull- & Bearcertifikat

Handel i Bull eller Bear har en hävstångseffekt, exempelvis 3, 5 8. Hävstångseffekten innebär att om den underliggande tillgången ändras med 2 % så kommer certifikatet ifråga att ändras med 2% multiplicerat med hävstångseffekten, med hävstång 5 så blir ändringen i certifikatet 10%.
Handel i Bearcertifikat) är för den som tror att värdet på den underliggande tillgången kommer att sjunka, och tjänar i så fall pengar och vice versa.
Handel i (Bullcertifikat) är för den som tror att den underliggande tillgången kommer att öka, och tjänar då pengar vid en kursuppgång, men förlorar om tillgångens kurs faller.

Long- & Shortcertifikat

Den som handlar med Longcertifikat tror på att råvaran kommer att stiga, så länge kursen stiger tjänar man pengar, går kursen ner förlorar man pengar.
Shortcertifikat är för den som tror att värdet för råvaran kommer att sjunka, så länge kursen sjunker tjänar man pengar, om kursen skulle börja stigar förlorar man pengar. som underliggande tillgång. Handel i enskilda råvaror eller placering i olika råvaruindex.

Råvarufonder

Fondsparande som är riktade mot råvara/råvaror och inte tar hänsyn till hur bolagen som exempelvis producerar eller förädlar råvaran utvecklas. Det är vanligt med råvaruindexfonder som "härmar" prisutvecklingen för den underliggande råvaran/råvarorna.

Länkar

Här hittar ni länkar till andra sidor på webben om råvaror.

Svenska mäklare

Ett urval av företag som erbjuder börshandel via internet:

Avanza Bank
Handelsbanken
Swedbank
Svenska nyheter

Svenska webbplatser som bland annat har information om råvaruhandel

Dagens Industri
Svenska Dagbladet - Näringsliv
Utländska nyheter

Informations- och nyhetsplatser om råvaror.

Bloomberg, (engelska)
CNN Money, (engelska)