GULD

Allmänt om guld

Guld vars latinska namn är Aurum vars betydelse är något i stil med "Soluppgångens sken". Dess kemiska tecken är Au och atomnummer 79. Den största tillgången på guld ligger troligtvis nära jordens kärna, beroende på dess höga densitet och sjunk genom lättare material när jorden bildades. Det guld som vi nu bryter anses komma från meteoriter och asteroider som slagit ned på jorden.

Egenskaper

Här kommer ett urval av egenskaper som karaktäriserar guld:

  • En av de bästa ledarna av elektricitet.
  • En av få metaller som förekommer naturligt som klimpar.
  • Har en karakteristisk gul färg och stark glans.
  • Vanliga syror klara inte att lösa guld.
  • Är den mest smidbara och duktila metallen, ett gram kan slås ut till att motsvara ett kvadratmeterstort blad.
  • Är en ädelmetall.
Produktion

Guld bryts från guldgruvor vilka finns på alla kontinenter utom Antarktis, där det är förbjudet att bryta guld.
Under 2012 producerades 2 700 ton guld från världens gruvor. Den största producenten var Kina med 370 ton, följt av Australien 250 ton och USA med 230 ton. Under 2012 återvanns mer guld i USA än vad deras gruvor producerade, nämligen 240 ton.

Efterfrågan

Den främsta användningen av guld är till smycken, under 2012 uppgick efterfrågan till ca. 1 900 ton.
Efter smycken var det efterfrågan av guld som ett investeringsobjekt, som var den näst främsta användningen, där merpart var i form av guldtackor, strax över 1 500 ton. Centralbankerna köpt upp 533 ton guld medan industrin använde ca. 400 ton guld. Efterfrågan under 2012 var lägre än under 2011 med ca. 80 ton guld.

Under 5 årsperioden 2008-2012 har snittefterfrågan på guld varit följande, 49% smycken, 36,3 % investering, 10,8 % till industrin och 3,9% köp av Centralbanker. Under 2012 kom den största efterfrågan på guld från Asien, med länder som Indien, Kina, Hong Kong och Taiwan.

Marknadsutveckling

Produktionsutveckling


Under 5 årsperioden 2008-2012 har fördelningen i snitt av tillgången på guld varit följande, 61,4 %, 2 547 ton från gruvproduktion och 38,6%, 1 600 ton från återvunnet guld.

Prisutveckling

Under perioden januari 1970 till oktober 1980 steg guldpriset från ca. 35 till 680 USD/oz.

Från toppnoteringen i oktober 1980 sjönk kursen kraftigt till juli 1982, kursen mer än halverades till ca. 310 USD/oz.

Från juli 1982 till september 1999 hade kursen sjunkit till ca. 255 USD/oz, under perioden var några toppar, där den högsta kursen var strax över 480 USD/oz.

Från bottennoteringen i slutet av 1999 har kursen stadigt ökat till att i september 2011 nå en ny toppnotering på ca. 1 875 USD/oz, trots finanskrisen under 2008 då kursen dök 200 USD/oz, ca. 20 %.

Kursen har sen september 2011 sjunkit, med vissa toppar under perioden, till att idag, januari 2014, pendla kring en nivå av 1 250 USD/oz.

Sökbar prisutveckling

Priset är i US Dollars (amerikanska dollar) per troy ounce.
Ett troy ounce motsvarar 31,1034768 gram.

Länkar

På följande länkar hittar ni ytterligare information om guld: