PLATINA

Allmänt om platina

Platina, Platinum på engelska kommer från spanskan och betyder "litet silver". Dess kemiska tecken är Pt och atomnummer 78. Platina hör till ett av de sällsyntaste grundämnena i jordskorpan, dess koncentration är ca. 10 - 15 mg/ton.

Egenskaper

Här kommer ett urval av egenskaper som karaktäriserar platina:

  • Bättre ledningsförmåga än guld.
  • Oxiderar inte, oberoende av temperatur.
  • Är den minst reaktiva metallen.
  • Är en ädelmetall.
  • Är hårdare än järn.
  • Är inte magnetiskt.
Produktion

De senaste 10 åren har produktionen av platina legat kring 200 ton, under 2013 var det 178,5 ton. Främst utvinns platina som en biprodukt vid koppar och nickel fyndigheter. Med god marginal är det Sydafrika som har den största platinaproduktionen i världen.

Under 2013 producerades ca. 72 % av världens platina i Sydafrika, Ryssland stod för 13 %, 7 % kom från Zimbabwe, 5 % från Nordamerika och den kvarvarande delen från övriga länder.

Efterfrågan

Under 2013 så gick 37 % av den efterfrågade platinan till bilindustrin som avgasregleringar (del i katalysatorn), 33 % gick till smycken samt 9 % till investeringstillgångar. Övriga användningsområden är bland annat som utrustning i laboratorier, elektriska kontakter och elektroder, inom sjukvården.

Det är Kina som har den största efterfrågan på platina, ca. 28 %, där merparten går till smycken. Medan den huvudsakliga efterfrågan i övriga världen är till bilindustrin.

Marknadsutveckling

Produktionsutveckling

Produktionen av Platina har sen 1970-talet ökat, från ca. 80 ton per år till nuvarande nivå kring 200 ton per år. Sen slutet av 1990-talet har Kina ökat sitt behov av platina markant, från ca. 22 ton till strax över 70 ton under 2013.

Prisutveckling

Platinapriset på den internationella marknaden har haft följande utveckling. Sen 1 juli 1992 då medelpriset var 379 USD/Oz, och början av 2000 var medelpriset 480 USD/Oz, det var små prisförändringar under perioden.

Under perioden 2000 till 2008 ökade priset kraftigt jämfört med föregående period, från 480 till 1540 USD/Oz.

Platinas toppnotering skedde 3 mars 2008, medelpriset för dagen var 2174 USD/Oz.

Det största prisraset hittills för råvaran skedde mellan juli och november 2008, priset rasade från 2080 till 835 USD/Oz.

Sen raset i november 2008 har priset hämtat sig något. Dock är dagens värde betydligt lägre än toppnoteringen den 3 mars 2008, under januari 2014 var medelpriset ca. 1430 USD/Oz.

Sökbar prisutveckling

Priset är i US Dollars (amerikanska dollar) per troy ounce.
Ett troy ounce motsvarar 31,1034768 gram.

Länkar

På följande länkar hittar ni ytterligare information om platina: